Що е презентация?

Business-Presentation

В разговорите с хората нерядко забелязвам, че всеки си има своя представа за думата презентация и често при общуване се получават неразбирателства. Това се случва поради факта, че тези представи много често са различни. Веднъж говорих с един бизнесмен за това, че обучавам хората как да правят успешни бизнес презентации и той ми отговори:

„На мен това не ми трябва – аз не правя презентации, аз съм търговец!“

Едва по-късно в разговора установихме, че той под презентация разбирал PowerPoint слайдове и действително не ползвал този инструмент. Но на практика постоянно прави презентации пред своите клиенти на продуктите, които продава.

И така, какво е презентацията?

В английския език съществува понятието public speaking, което на български се превежда като публично говорене или публична реч. В същината си това е форма на комуникация, на предаване на идеи, на въздействие лице в лице между един човек (лектор, говорител, презентатор) и аудиторията. Приема се, че това се прави на живо и че аудиторията възприема информацията в момента, в който се изказва.

Понятието презентиране или презентация е почти същото, но има повече комерсиален оттенък.

Софтуерните продукти, които днес често използваме, за създаване на визуални материали, се наричат официално презентационни програми или презентационен софтуер. Може би тук настъпва объркването, защото продуктите от тези програми – например ppt файловете – си нямат ясно наименование. И ако в английския език често се наричат slides, то на български тази дума си няма официален превод. Аз и някои колеги употребяваме думата слайдове, но мнозина използват и за това (погрешно) думата презентация.

В българската Уикипедия се предлага тези файлове да се наричат компютърна презентация. Това предложение идва от идеята, че те се създават и възпроизвеждат само на компютър, но това не намалява объркването.

Това, което е важно да се знае, е, че презентирането е процес на общуване. То е процес на споделяне на мисли и идеи и презентацията е точно един такъв акт. Основният елемент, който определя презентацията като такава, е комуникацията със средствата на човешките възможности – глас, жестове, движения и мимики. Всичко останало са средства и инструменти за подпомагане на презентацията: слайдове, флипчартове, плакати, диаграми, предмети и други.

Други форми на комуникация

Има много други форми на комуникация, които много приличат на презентиране, например: писане на книги, видеозаписи, филми, статии и блог постове. В голяма степен принципите на комуникация и правилата за изграждане на добра презентация важат и при тях. Разликата е, че комуникацията не е на живо, възприемането на информацията е асинхронно (отложено във времето) и силата на въздействието се определя не от личните качества на автора, а от специфичните особености на средството (медиума), което е използвал.

За целите на нашите обучения ние използваме термина презентация точно в смисъла на акт на директна комуникация с цел предаване на информация, внушение или въздействие от лектора към аудиторията, а компютърните файлове и всички предмети, които ни служат за по-ефективно представяне на нашите мисли и идеи, наричаме помощни или онагледяващи средства.

Използвайте и вие точната терминология, за да бъдете винаги правилно разбрани от другите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирайте се за нашия имейл бюлетин!

%d bloggers like this: